PARKOVACÍ DŮM RYNEČEK

novostavba parkovacího domu

Místo stavby: Louny
Účel stavby: novostavba parkovacího domu
Autoři: Ing. arch. Břetislav Lukeš, Ing. arch. Tomáš Horák, Ing. arch. Blanka Navrátilová, Ing. Eliška Shejbalová, ing. arch. Tomáš Nedbal
Projekt: 2009
Realizace: nerealizováno