Náměstí Komenského v Lounech

Místo stavby: náměstí Komenského, město Louny
Účel stavby: studie architektonicko-urbanistického řešení území
Autoři: Ing. arch. Břetislav Lukeš,
Ing. arch. Tomáš Horák, Ing. arch. Blanka Navrátilová, Ing. Eliška Shejbalová, ing. arch. Tomáš Nedbal
Projekt: 2000
Realizace: nerealizováno