Interiér prodejny Widex

Brno

Místo stavby: Brno
Účel stavby: provozovna firmy Widex
Autoři: Ing. arch. Břetislav Lukeš,
Ing. arch. Tomáš Horák, MgA. Ondřej Zvolánek
Projekt: 2010
Realizace: 2011