Hala Werco

studie výrobní haly

Místo stavby: Praha
Účel stavby: výrobní hala
Autoři: Ing. arch. Břetislav Lukeš, Ing. Veronika Holíková
Projekt: 1999
Realizace: nerealizováno