Bytový dům ve Vinoři

bytový dům na nároží ulic, 11 bytů se společnou zahradou

Místo stavby: Praha 9 - Vinoř
Účel stavby: bytový dům (11 bytových jednotek)
Autoři: Ing. arch. Břetislav Lukeš,
Ing. arch. Tomáš Horák, Ing. arch. Pavel Kopecký
Spolupráce: Ing. arch. Martin Kalhous
Projekt: 2004 - 2006
Realizace: 2006 - 2007