Bytový dům Lumírka

bytový dům pod Vyšehradem

Místo stavby: Praha 2 - Vyšehrad
Účel stavby: bytový dům
Autoři: Ing. arch. Břetislav Lukeš, OMIKRON-K
Projekt: 1996 - 1997
Realizace: 1998